Verhalen

Iedere vluchteling heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen droom en zijn eigen toekomst. Het UAF vindt dat alle mensen recht hebben op de mogelijkheid om hun dromen te verwezenlijken. Wie vlucht moet veel achterlaten, maar brengt kwaliteiten en ervaring mee. Een nieuwe start vergt een grote inspanning: de taal leren, opnieuw studeren, een netwerk opbouwen, de weg vinden op de arbeidsmarkt. Het UAF geeft een steuntje in de rug.

Hieronder zie je voorbeelden van vluchtelingen die met ondersteuning van het UAF een nieuw leven hebben kunnen opbouwen in Nederland.