Over het UAF

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF richt zich op de begeleiding van mensen met een vluchtelingachtergrond naar onderwijs en werk. Het UAF creëert kansen, geeft praktische adviezen en springt zo nodig financieel bij. We zijn de spin in het web en zorgen er samen met gemeenten, onderwijsinstellingen en werkgevers voor dat de weg naar zelfredzaamheid van een vluchtelingstudent zo soepel mogelijk verloopt. Als we kansen of knelpunten signaleren, kaarten we die aan bij overheden en beleidsmakers.

Oudste vluchtelingenorganisatie

In 1948 werd de stichting opgericht als Universitair Asiel Fonds, wij zijn daarmee de oudste vluchtelingenorganisatie in Nederland. Het UAF begeleidt ruim 3.300 vluchtelingen bij hun studie en werk. Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een bijdrage leveren aan de samenleving.

 

Ik kan altijd met vragen bij het UAF terecht.
Het is een fijn gevoel dat ik er niet alleen voor sta.

Márcia (20), Angola