DONEER

Doneer via

Vul zelf een bedrag in Doneer direct en eenmalig via Tikkie!

Wil je ons steunen?

SMS UAF NAAR 4333 En doneer eenmalig €3,-

Wat doen we met jouw donatie?

Mede dankzij jouw bijdrage kan het UAF vluchtelingen ondersteunen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Ze leveren zo een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Jij toont je sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid, en maakt voor een vluchtelingstudent een wereld van verschil!