Niemand wil later
vluchteling worden

Verhalen

Als klein meisje wist Heba al wat ze wilde worden:

Hetzelfde als mijn vader: KNO-arts.

Heba (20), Syrië

lees meer

Márcia woonde bijna haar hele leven in een asielzoekerscentrum.

Ik studeer rechten met steun van het UAF.

Márcia (20), Angola

lees meer

Omar wilde als kind al chirurg worden.

Door mijn vlucht uit Irak werd alles anders.

Omar (25), Irak

lees meer
Ik kan altijd met vragen bij het UAF terecht. Het is een fijn gevoel dat ik er niet alleen voor sta.

Márcia (20), Angola

De eerste UAF-studenten

studeren
om een nieuw leven op te bouwen

Veel vluchtelingen hebben al een studie afgerond in hun land van herkomst. De diploma’s van deze artsen, ingenieurs, juristen economen en vele anderen worden hier echter niet erkend. Daarom is opnieuw studeren of bijscholen vaak noodzakelijk om in Nederland een nieuw leven op te bouwen.

lees meer